Vuosikokous 2013

SOTKAJÄRVIYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

Aika: 8.6.2013 klo 14.00
Paikka: Teuron kylätalo
Läsnä: Eero Pekkala, Maila Hakala, Katri Alvesalo-Heikkilä, Ilpo Rasila, Tiina Lehtonen,
Jukka Lehtonen, Pertti Sutka, Hannu Kalliomäki, Olli Rannisto, Jori Kanerva,
Leena Kanerva, Jouko Heiskanen, Mirja Heiskanen, Kari Hovi, Into Saarela,
Pauli Mäkinen, Tauno Lahtinen, Jukkapekka Tiainen, Martti Janas, Jussi Mäkelä,
Martti Merviö ja Juhani Pekkala

1. Kokouksen avaus

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Juhani Pekkala klo 14:00.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta.

Puheenjohtajaksi valittiin Martti Merviö, sihteeriksi Eero Pekkala ja pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Leena Kanerva ja Jukkapekka Tiainen.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös, ja toiminnantarkastajien lausunto

Hallituksen puheenjohtaja Juhani Pekkala esitteli yhdistyksen vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen.
Toiminnantarkastajilla ei ollut huomautettavaa.

Tässä kohdassa keskusteltiin siitä, miten parhaiten pääsee
lintujen tarkkailukojulle. Päätettiin, että kojulle menevä reitti merkitään.

Samalla ehdotettiin, että keppien päähän voisi laitaa Sotkajärviviirin.
Viiri suunnittelusta päätettiin järjestää kilpailu.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus

Kokous keskusteli vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta ja tulo- ja menoarviosta.

Kokous kehotti hallitusta selvittämään Sotkajärven moottorikiellon taustoja ja mahdollisuutta päivittää ja vahvistaa kielto.

Ehdotettiin facebook-sivuston perustamista yhdistykselle.

Keskusteltiin ns. roskakalojen nuottauksesta ja sen
hyödyistä sekä osakaskunnan
suhtautumisesta siihen. Tänä vuonna osakaskunta on kieltänyt
roskakalojen nuottauksen.

Kokous päätti myös ponsilauselmasta, jonka mukaan yhdistys
voisi jollain positiivisella tavalla palkita tuntematonta henkilöä, joka
on tehnyt talvisin moottorikelkalla ladun järven ympäri. Hallitus selvittää,
kuka on hyväntekijä ja muistaa häntä sopivalla tavalla.

Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio hyväksyttiin esityksen
mukaan.

Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 20 € ja kannattajajäsenen
maksuksi 15 €.

8. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta ja palkkioista päättäminen

Martti Janas ehdotti, että vanha hallitus jatkaa.
Hannu Kalliomäki ilmoitti kuitenkin kieltäytyvänsä hallituspaikasta ja ehdotti jäseneksi Jussi Mäkelää.

Kokous päätti, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Juhani Pekkala ja jäseniksi Katri Alvesalo-Heikkilä, Harry Herold, Jukka Lehtonen, Jussi Mäkelä, Ilpo Rasila ja Anne Ylitalo.

Hallitukselle ei makseta palkkioita.

9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt sekä päätetään heidän palkkioistaan

Valittiin toiminnantarkastajiksi Kari Hovi ja Tarja Sutka. Varahenkilöiksi valittiin Jukkapekka Tiainen ja Jori Kanerva.

Toiminnantarkastajille ei makseta palkkioita.

10. Muut asiat

Juhani Pekkala myy kalastusmerkkejä kokouksen päätyttyä.

11. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.07.

Vakuudeksi

Martti Merviö Eero Pekkala
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi

Leena Kanerva                   Jukkapekka Tiainen

 

 

Sotkajärviyhdistyksen toimintakertomus
tilikaudelta 1.4.2011-31.3.2013

1. Yleistä

Sotkajärviyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on Sotkajärven tilan seuraaminen sekä järven hoito ja kunnostus. Säännöissä on määritelty tarkemmin, mitä yhdistys tekee tarkoituksensa toteuttamiseksi.

Sotkajärviyhdistyksessä jäseninä ovat perustamiskokouksessa mukana olleet henkilöt. Yhdistyksessä on mukana myös kannattajajäseniä.

Yhdistyksen toimintaa on käynnistetty sen mukaan kuin vapaaehtoisen työn puitteissa se on ollut mahdollista. Yhdistys ei ole vielä alkanut kerätä jäsenmaksuja, koska toiminnan aloittaminen on kestänyt joiltakin osin oletettu kauemmin. Siltä osin budjetti ei ole toteutunut.

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä, koska se on saanut 1118,35 euron lahjoituksen ja yhden jäsenmaksun ja yhden kannattajajäsenmaksun. Yhteensä tilillä on rahaa 1.168,35 euroa. Kuluja ei ole ollut.

2. Toiminta

Tavoitteena on ollut ensivaiheessa aktivoida yhdistyksen jäseniä huoltamaan oman ranta-alueensa ja kiinnostumaan järven tilasta.
Seuraavassa vaiheessa tulee mukaan pienten, ns. roskakalojen kalastus ja vedenpinnan mittaus sekä kasvuston niittäminen.
Tavoitteiden laatiminen on edelleen menossa ja niitä edelleen täsmennetään.
Yhdistys on rakentanut omat verkkosivut ja toimittanut sinne sisältöä. Sivuja kehitetään edelleen Sotkajärviyhdistyksen viestintäkanavaksi.
Yhdistys järjesti 1.9. kesäkauden päättäjäiset Kylmälahden pihapiirissä. Niihin osallistui kolmisenkymmentä henkeä.
Yhdistys on myös rakentanut lintujentarkkailukojun järven eteläpäähän.
Lisäksi olemme olleet yhteydessä osakaskuntaan liittyvissä asioissa.

3. Yhdistyksen päätöksenteko

Hallitus on kokoontunut vuoden 2011 aikana kerran, 2012 aikana neljä kertaa ja vuoden 2013 aikana kerran ennen toimintavuoden loppua. Hallitus on kokoontunut yhteensä kuusi kertaa.
Hallituksen kokouksessa on käynyt puhumassa Pehkijärviyhdistyksen puheenjohtaja Seppo Salo.
Hallitukseen ovat kuuluneet ensimmäisenä toimintavuonna:
Juhani Pekkala, pj , Katri Alvesalo-Heikkilä, Harry Herold, Jukka Lehtonen, Hannu Kalliomäki, Ilpo Rasila, Anne Ylitalo.
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 16.6.2013 Teuron kylätalolla. Pöytäkirja on nähtävillä yhdistyksen verkkosivuilla.

4. Yhdistyksen talous

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä, koska se on saanut 1118,35 euron lahjoituksen ja yhden jäsenmaksun ja yhden kannattajajäsenmaksun. Yhteensä tilillä on rahaa 1.168,35 euroa. Kuluja ei ole ollut.

SOTKAJÄRVIYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014

1. Yleistä
Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on kuvattu säännöissä.
2. Toimintavuoden tavoitteet
– Kesällä 2013 organisoidaan vedenkorkeuden seuranta. Yksi seurantapaikka tulee ainakin järven eteläpäähän (sopivaan kiveen asennetaan mittaustolppa).
– Organisoidaan veden näkösyvyyden mittaus kolme kertaa kesässä.
– Selvitetään osakalastuskunnan perustamismahdollisuus Sotkajärvelle. Asia on keskusteltava osakaskunnan kanssa.
– Jatketaan kalastusmerkkien myyntiä yhdistyksen vuosikokouksessa.
– Jatketaan Hämeenlinnan kaupungin (H:linna vastaa myös Hattulan vesialueiden kunnosta) ja Ely-keskuksen kanssa neuvottelua siitä, miten Sotkajärven kunnostustoimenpiteet tulee rahoittaa ja tehdä. Tavoitteena on saada aikaan hoitotoimenpiteitä kesällä 2014. Lisäksi tunnustellaan mahdollisuutta teettää järven kunnostussuunnitelma Hämeenlinnan Ammattikorkeakoulun opiskelijoilla.
– Järjestetään kesän päättäjäiset lauantaina 31.8.
– Rakennetaan nuotio- ja retkipaikka osakaskunnan saareen talvella 2014, siten että se on käytössä kesällä 2014.
4. Tiedotustoiminta
Yhdistys tiedottaa toiminnastaan pääasiassa verkkosivujensa (www.sotkajarvi.fi) kautta. Lisäksi yhdistys pyrkii järjestämään esitelmätilaisuuksia liittyen järven hoitoon ja kunnostukseen.
5. Talous
– Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksuihin ja avustuksiin. Jäsenmaksu on 20 euroa vuodessa ja kannattajajäsenmaksu 15 euroa vuodessa.
– Tavoitteena on saada avustuksia järven kunnostustoimenpiteisiin ELY-keskukselta ja Hämeenlinnan kaupungilta.

 

 

 

 

Sotkajärviyhdistys ry
Talousarvio toimintakaudella 8.10.2011-31.3.2013

KULUT

Verkkosisujen ylläpito 100 €

Tapahtumat 100 €

Talkoot ja tarvikkeet 500 €

Yleiskulut, hallinto, netti yms. 0 €

Muut kulut 0 €

Yhteensä 700 €

TULOT

Jäsenmaksut 600 €

Varat pankissa 1168,35 €

Tilikauden voitto 1068,35 €

Advertisement

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s