Vuosikokous 2014

SOTKAJÄRVIYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2014

Aika: 7.6.2014 klo 14:00
Paikka: Teuron kylätalo
Paikalla: Into Saarela, Martti Janas, Paavo Virolainen, Tauno Lahtinen,
Hannu Kalliomäki, Ilpo Rasila, Jukka Lehtonen, Kari Hovi,
Pirjo Pekkala, Eero Pekkala, Jori Kanerva, Leena Kanerva,
Maila Hakala, Ensio Ahonen, Maire Ahonen, Olli Rannisto,
Jouko Heiskanen, Mirja Heiskanen, Lauri Heikkilä,
Katri Alvesalo-Heikkilä, Aila Toroi, Arto Toroi, Teuvo Heinonen,
Jussi Mäkelä, Eero Pekkala

1. Kokouksen avaaminen
Päätös: Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Juhani Pekkala avasi kokouksen klo 14.03

2. Kokouksen järjestäytyminen
Päätös: Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Juhani Pekkala, sihteeriksi Eero Pekkala sekä ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi Leena Kanerva ja Ilpo Rasila.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokous on koolle kutsuttu kuukautta ennen kokouksen päivämäärää.
Päätös: Kokous on laillinen ja päätösvaltainen

4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Päätös: Hyväksyttiin kokouskutsu kokouksen esityslistaksi.

5. Edellisen vuoden vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen esittely
Hallituksen puheenjohtaja Juhani Pekkala esitteli yhdistyksen vuosikertomuksen sekä tilinpäätöksen.

6. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle vuodelle 2013
Päätös: Pykälässä kuusi puheenjohtajana toimi Jori Kanerva. Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle.

7. Tulevan vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio. Päätettiin jäsenmaksun suuruudeksi 20 euroa varsinaisilta jäseniltä ja 15 euroa kannattajajäseniltä. Järjestetään niittokatselmus maanantaina 21.7.2014 klo 10.00. Kokoontuminen Retkisaaressa.

8. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja ja muut jäsenet sekä hallitukselle maksetut palkkiot
Päätös: Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Pekkala ja hallituksen jäseniksi Jussi Mäkelä, Ilpo Rasila, Katri Alvessalo-Heikkilä, Harri Herold, Kari Hovi ja Anne Ylitalo. Hallitukselle ei makseta palkkioita.

9. Valitaan yhdistykselle kaksi toiminnantarkastajaa sekä kaksi varatoiminnantarkastajaa.
Päätös: Valittiin toiminnantarkastajiksi Tarja Sutka ja Jukka Lehtonen sekä ja varatoiminnantarkastajiksi Jori Kanerva ja Lauri Heikkilä. Toiminnantarkastajalle ja varatoiminnantarkastajille ei makseta palkkioita.

10. Muut esille tulevat asiat
Päätös: Yhdistys päätti palkita pienimuotoisesta Markku Kuparia, joka
on talvisin kelien salliessa tehnyt ladun Sotkajärvelle.

11. Muut esille tulevat asiat
Päätös: Puheenjohtaja päättää kokouksen 15.03.

..

___________________________ __________________________
Juhani Pekkala Jori Kanerva
Puheenjohtaja Puheenjohtaja, §6

___________________________ ___________________________
Leena Kanerva                                              Ilpo Rasila
Pöytäkirjan tarkastaja                                 Pöytäkirjan tarkastaja

___________________________
Eero Pekkala
Sihteeri

SOTKAJÄRVIYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

1. Yleistä
Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on kuvattu säännöissä.
2. Toimintavuoden tavoitteet
Hallitus tapasi 6.5.2014 Hämeen ELY-keskuksen edustajia. Kokoukseen osallistuivat Ely-keskuksesta tiimin vetäjä, DI, Erja Tasanko ja hydrobiologi Heini-Marja Hulkko. Tapaamisessa keskusteltiin seuraavista asioista:

– Yhdistys on suunnitellut ja toteuttanut vedenkorkeuden mittausta, mutta selvisi, että maanmittarit asentavat oikeanlaisen mittausasteikon noin 200 euron korvausta vastaan.
– Suunniteltu toimenpide:
Tilataan mittausasteikko kesällä 2014.

– ELY-keskuksen edustajat selvittivät myös, miten vesikasvillisuuden niitto kannattaa organisoida ja miten siihen voi saada avustuksia. Avustuksen voi hakea sen jälkeen, kun on tehty hankealoite. ELY-keskus maksaa noin puolet hankkeen kuluista. Yhdistyksen osuudeksi jää toinen puoli, mutta siihen hyväksytään rahoitukseksi myös jäsenten tekemään talkootyötä.
– Suunnitellut toimenpiteet:
Tehdään kesällä 2014 kartoitus niistä paikoista, joita niitetään kesällä 2015.
Vuosikokouksessa keskustellaan kartoituksen ajankohdasta ja
suoritustavasta. Kartoitus pitäisi tehdä heinä-elokuun vaihteen tienoilla
ja siihen tarvitaan useampi venekunta eli kartoitus pitäisi tehdä talkoilla.

– Linnustoselvitys voitaisiin tehdä keväällä 2015. ELY-keskus lupasi esittää, että Sotkajärvellä tehdään (yhdessä muutaman muun järven kanssa) linnustoselvitys keväällä 205 ELY-keskuksen laskuun.

– Keskustelimme osakalastuskunnan perustamismahdollisuudesta. ELY-keskuksen edustajat pitivät hanketta työläänä ja sen hyödyt voivat olla suhteellisen pienet.
– Ei ryhdytä toistaiseksi toimenpiteisiin asiassa.

– Toistaiseksi ei ole löydetty sopivaa vaihtoehtoa opiskelijatyön tekemiseksi Sotkajärven tilasta. Koska olemme nyt päässeet yhteistyön alkuun ELY-keskuksen kanssa, emme toistaiseksi etsi aktiivisesti opinnäytetyöntekijää järven kunnon tutkimiseen.
– Järjestetään kesän päättäjäiset lauantaina 30.8.2014 Retkisaaressa, jos se saadaan riittävän hyvää kuntoon.
– Kalakannan selvitystä varten voidaan tilata kalastusselvitys. Sen tekee Lammin biologinen asema.
– Pyydetään selvityksestä kustannusarvio ja päätetään sen jälkeen
etenemisestä.

– Sotkajärviyhdistys on yhteydessä Linnaseutu ry:hyn ja selvittää, mitä mahdollisuuksia sieltä on saada rahaa yhdistyksen hankkeisiin. Linnaseutu ry on yhdistys, joka jakaa EU:lta saatavaa maaseudun kehittämisrahaa.

3. Tiedotustoiminta
Yhdistys tiedottaa toiminnastaan pääasiassa verkkosivujensa (www.sotkajarvi.fi) kautta. Lisäksi yhdistys pyrkii järjestämään esitelmätilaisuuksia liittyen järven hoitoon ja kunnostukseen.
4. Talous
– Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksuihin ja avustuksiin. Jäsenmaksu on 20 euroa vuodessa ja kannattajajäsenmaksu 15 euroa vuodessa.
– Tavoitteena on saada avustuksia järven kunnostustoimenpiteisiin ELY-keskukselta, Hämeenlinnan kaupungilta ja Linnaseutu ry:ltä.

SOTKAJÄRVIYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS
TOIMINTAVUODELTA  1.4.2013-31.3.2014

1. Yleistä
Sotkajärviyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on Sotkajärven tilan seuraaminen sekä järven hoito ja kunnostus. Säännöissä on määritelty tarkemmin, mitä yhdistys tekee tarkoituksensa toteuttamiseksi.
Sotkajärviyhdistyksessä jäseninä ne henkilöt, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa vuoden toimintavuoden aikana. Jäseniä oli yhteensä 23, joista kannattajajäseniä 4.
Yhdistyksen toimintaa on käynnistetty sen mukaan kuin vapaaehtoisen työn puitteissa se on ollut mahdollista. Yhdistys alkoi kerätä jäsenmaksua vasta vuoden 2013 kesällä.
Yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä, koska se on saanut yhden lahjoituksen ja vuoden aikana on kertynyt jäsenmaksutuloa 440 euroa. Toimintavuonna ei ollut kuluja, koska verkkosivujen ylläpito ja kesänpäättäjäiset on hoidettu talkoilla eikä kuluja ole laskutettu yhdistykseltä.

2. Toiminta
Tavoitteena on ollut ensivaiheessa aktivoida yhdistyksen jäseniä huoltamaan oman ranta-alueensa ja kiinnostumaan järven tilasta.
Yhdistys on rakentanut omat verkkosivut ja toimittanut sinne sisältöä. Sivuja kehitetään edelleen Sotkajärviyhdistyksen viestintäkanavaksi.
Yhdistys järjesti 31.8. kesäkauden päättäjäiset Kylmälahden pihapiirissä. Niihin osallistui kolmisenkymmentä henkeä. Tilaisuuden jälkeen vierailtiin järven eteläpäässä olevalla ns. Lintukopilla.
Hallitus on pitänyt yhteyttä osakaskuntaan. Yhdistyksen vuosikokouksessa myytiin myös kalastusmerkkejä Sotkajärvelle.
Maaliskuussa pidettiin talkoot ns. Retkisaaressa. Siellä kaadettiin muutama puu, rakennettiin nuotiopaikka ja tehtiin polttopuita. Osakaskuntaa on informoitu toimenpiteistä.

3. Yhdistyksen päätöksenteko
Hallitus on kokoontunut toimintavuoden aikana kaksi kertaa. Kokousten välillä on viety eteenpäin hankkeita, jotka liittyvät järven tilan selvittämiseen ja mahdollisiin kunnostustoimenpiteisiin.
Hallitukseen ovat kuuluneet Juhani Pekkala, pj , Katri Alvesalo-Heikkilä, Harry Herold, Jukka Lehtonen, Jussi Mäkelä, Ilpo Rasila, Anne Ylitalo.
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 16.6.2013 Teuron kylätalolla. Pöytäkirja on nähtävillä yhdistyksen verkkosivuilla.

4. Yhdistyksen talous

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä, koska se on saanut 1118,35 euron lahjoituksen ja jäsenmaksuja 440 euroa. Yhteensä tilillä on rahaa 1.668,35 euroa. Kuluja ei ole ollut.
TALOUSARVIO TOIMINTAVUODELLE 1.4.2014-31.3.2015

KULUT

Verkkosisujen ylläpito 0 €

Tapahtumat 100 €

Talkoot ja tarvikkeet 300 €

Yleiskulut, hallinto, netti yms. 0 €

Veden korkeuden mittaus 200 €

Muut kulut 0 €

Yhteensä 600 €

TULOT

Jäsenmaksut 600 €

Varat pankissa 1168,35 €

Tilikauden voitto 1168,35 €

Advertisement

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s