Vuosikokouksen 2021 keskeiset päätökset

Sotkajärviyhdistyksen vuosikokous pidettiin lauantaina 19.6. Teuron Kylätalolla. Paikalla oli helteestä huolimatta 20 jäsentä.

Kokous oli juhlakokous, koska yhdistys täyttää tänä vuonna 10 vuotta!

Vuosikokouksen keskeiset päätökset:

Sotkajärvi Ympäri -soutu järjestetään lauantaina 7.8.2021. Soudut alkavat Retkisaaresta ja sen jälkeen on neljä rastia. Tarkemmat tiedot lähempänä tapahtumaa.

Kari Hovi esitteli kalastoselvityksen nykyvaihetta. Hämeen ELY-keskuksen avustus järven kalakannan selvittämiseen on 8 659,33 €. Hankkeen arvo on kokonaisuutena 10 835 €, josta talkootyön osuus on 2 175 €. Tutkimuksen toteuttaa KVVY Tutkimus Oy ja tutkija Tommi Malinen. Projektin aloituskokous pidettiin 17.5.2021 etänä.

Selvitetään kalastoselvityksen yhteydessä voidaanko kaloista mitata myös becquerel-pitoisuudet. Kari Hovi on yhteydessä tutkijaan.

Varsinainen koekalastus ja -ravustus tapahtuu viikolla 35. Siihen tarvitaan talkooväkeä. Tarkemmat tiedot myöhemmin.

Yhdistys pyrkii vaikuttamaan siihen, että osakaskunta istuttaisi lisää kuhan poikasia Sotkajärveen. Tässä yhteydessä keskusteltiin siitä, millaisia verkkoja järvessä voi käyttää. Verkon silmäkoko vaikuttaa siihen, minkä kokoisina kuhia voi alkaa kalastaa. Päätettiin, että alle 40 mm. verkkoja ei käytetä.

Tutkitaan vielä mahdollisuutta pystyttää lipputanko Retkisaareen.

Lisäksi Tauno Lahtinen informoi, että hän on rakentamassa Hevonniementielle lähelle omaa mökkiä vesillelaskupaikkaa pelastuskalustoa tai muuta kalustoa varten. Se valmistunee kesän aikana ja siitä informoidaan vielä erikseen.

Retkisaaren laavun nimeksi päätettiin Sotkanpesä. Yhdistys hankkii Retkisaareen laiturin, joka saadaan sinne 2.7.,jos sää salli laiturin hinaamisen paikalleen.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Pekkala ja jäseniksi Harry Herold, Jarno Honkanen (uusi jäsen), Kari Hovi, Leena Kanerva, Jussi Mäkelä ja Ilpo Rasila.

Advertisement