Vuosikokouksen päätökset 16.6.2018

Sotkajärviyhdistyksen vuosikokous pidettiin 16.6.2018 klo 13.00 Teuron Kylätalolla. Paikalla oli 17 yhdistyksen jäsentä.

Tänä kesänä toteutetaan vesikasvillisuuden niitto samalla tavalla kuin viime kesänä. Myös urakoitsija on lupautunut tekemään urakan. Yhdistys saa niittoon toisen puolen viime vuonna myönnetystä avustuksesta. Avustus oli yhteensä 7000 euroa. Alustavasti päätettiin, että niittojätteen keräystalkoot pidetään lauantaina 1.9.2018.  Tarkempaa tietoa myöhemmin.

Päätettin järjestää maanantaina 23.7. Sotkajärven ympärisoutu. Samana päivänä järjestetään myös onkikilpailut. Ympärisoudun tarkoituksena on tarkastella järven tilaa ja kerätä siitä tietoa ja vierailla niillä laitureilla, joilla on merkki, että tervetuloa. Tarkempaa tietoa myöhemmin.

Yhdistys hakee avustusta kala- ja rapukannan tutkimukseen kesälle 2019. Vuodelle 2018 ei ollut enää määrärahoja jäljellä, mutta seuraava vuosi sopii muutenkin yhdistyksen ohjelmaan paremmin, koska vesikasvillisuuden niitto tehdään kesällä 2018 toiseen kertaan. Kala- ja rapukannan tutkimuksessa talkootyö määrä on pienempi kuin vesikasvillisuuden niitossa.

Päätettiin, että hallitus selvittää mahdollisuuden viestiä yhdistyksen jäsenille myös WhatsAppin kautta, joka on täydentävä järjestelmä sähköpostin ja verkkosivujen lisäksi.

Jäsenmaksuksi päätettiin 20 euroa ja kannattajajäsenmaksuksi 15 euroa. Jäsenmaksu pyydetään maksamaan heti Sotkajärviyhdistyksen tilille, joka on  FI0850251620026607.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juhan Pekkala ja jäseniksi Katri Alvesalo-Heikkilä, Harry Herold, Kari Hovi, Jussi Mäkelä, Leena Kanerva ja Ilpo Rasila.

Tämän toimintavuoden ajan kalastusmerkkejä myy Anne Ylitalo.

Vuoden 2019 vuosikokous päätettiin pitää 15.6.2019 klo 13.00 Teuron Kylätalolla.

Lisäksi hallitus velvoitettiin selvittämään tietoturvalainsäädännön vaikutukset yhdistyksen toimintaan.

Tarkemmat tiedot vuosikokouksesta verkkosivujen kohdassa kokousaineistot

Advertisement